Thanks for showing interest in Sol-IQ!
solblomma@blomkraft.com

Smart fru ger dito avkomma! Intelligensen ärvs från mamman.

Smart fru ger dito avkomma! Intelligensen ärvs från mamman.

Länge har man trott att genen med intelligens ärvs från båda föräldrarna – att barnets generella IQ är ett sammantaget snitt mellan mor och far. Detta har visat sig vara fel.

Intelligensgenen är en konditionerad gen vilket betyder att den uppför sig olika beroende på huruvida den härrör från en man eller en kvinna. Dessa gener har en slags biokemisk märkning som gör att deras ursprung kan spåras. Ytterligare en beskaffenhet tillskrivna dessa gener är att de inaktiveras alternativt aktiveras hos en avkomma just avgjort på härkomst. Nu har forskarna sett att just denna intelligensgen kommen från X-kromosomen (varav kvinnor har två och männen en) håller sig aktiv i embryot medan densamme kommen från fadern sätts i inaktivt läge.

För att nå fram till denna kunskap har allehanda experiment utförts vilka onekligen inneburit en prövning. Vid Cambridge Universitet 1984 skapade ett forskarlag embryon av råttor med gener komna från antingen modern eller fadern – sålunda icke från båda. Råttembryona fördes in i en vuxen råttas livmoder – där de på momangen dog … Att plocka gener från enkom en av föräldrarna var alltså inte möjligt. Forskarna fann en lösning! Om normala embryonala celler (alltså inte konditionerade) bevarades och resten manipulerades upptäcktes att embryon kunde överleva.

I de tester där en extra dos av maternella (moderliga) gener gavs – utvecklades individer med stor hjärna och mindre kroppar. Omvänt utvecklades individer med små huvuden och stora kroppar när en extra dos paternella (faderliga) gener gavs.

Efter denna iakttagbara diskrepans mellan försökssektionerna analyserades individerna invärtes och slutsatser kunde dragas!

Celler enkom sprungna ur modern gick att identifiera i de delar av hjärnan som styrs av kognitiva yttringar. Till dessa räknas intellektuella förmågor såsom analytisk färdighet, minne, språkbegåvning, slutledningsförmåga, duglighet att förstå kausala samband, språkhantering, logisk kapacitet …

De paternella generna däremot ackumulerades till några av hjärnans känslomässiga centra vartefter embryot växte. Till de emotionsstyrda delarna hör hippocampus, amygdala och gyrus cinguli. Dessa belöper sig till det limbiska systemet – också kallat känslohjärnan som i sin tur är en del av det centrala nervsystemet. Därifrån navigeras det huvudsakliga ansvaret för överlevnad, humör, beroende och belöning, aptit och sexualitet.

I hjärnbarken ligger de mest avancerade kognitiva funktionerna. I denna har ingen fadercell påträffats!

Konklusionen blir: Om du är kvinna med ett begåvat barn – är du den fru männen söker!

Solblomma Hedin

Källor:
https://psychology-spot.com