Thanks for showing interest in Sol-IQ!
solblomma@blomkraft.com

Elefanter tillhör eliten bland intelligenta, socialt komplexa djur

Elefanter tillhör eliten bland intelligenta, socialt komplexa djur

Elefanter antas allmänt vara bland de mest kognitivt avancerade djuren. Dock har det länge saknats systematiska bevis på att så verkligen är fallet. Detta beror främst på faran och svårigheten med att skicka in det största landdjuret till beteendexperiment. I ett försök att förändra denna situation modifierades ett klassiskt samarbetsparadigm från 1930-talet som ursprungligen konstruerades för schimpanser.

 

Experimentet genomfördes av ett forskarteam från Cambridge University 2011 med asiatiska elefanter (Elephas maximus) som levde vilda. Det hela gick till på så sätt att två elefanter ställdes intill varandra bakom ett staket. Framför dem båda, en bit bort, syns en metallplattform och på denna står i sin tur två skålar innehållandes godbitar. Denna anordning är sammankorrelerad med ett rep. För att nå godbitarna krävs att båda elefanterna drar i varsin ände av repet samtidigt. Bara då kan metallplattformen sättas i rullning och godbitarna komma inom räckhåll. Eftersom elefanterna är hungriga och antas vara sugna på dessa har de motiv nog till eftertanke. Till en början lyckas inte elefanterna med uppdraget. Den ene drar i repet förgäves medan den andre funderar på annat. Efter ett tag skymtas en beslutsamhet hos elefanterna. De båda drar i snöret, metallplattformen rullar mot dem och vips når de sin belöning.

 

När försöket lyckats provade forskarna att låta den ene elefanten vara frånvarande ett ögonblick. Efter 45 sekunder kom denne tillbaka för att möta sin väntande kamrat. Båda drog i snöret, metallplattformen rördes emot dom och ännu en godbit kunde nås.

 

I ett tredje försök la forskarna ene änden av repet bortom räckhåll för elefanterna. Sålunda skulle det vara lönlöst att dra i den andra änden. Ingen av elefanterna gjorde sig någon åtbörd med att försöka dra i den ände som låg tillgänglig då den ändå inte skulle leda till något av godo.

 

Detta samarbetsparadigm visar att elefanter tillsammans kan lösa ett socialt komplext problem för att nå ett gemensamt mål – i detta fall godbitarna på metallplattformen. En elefant kan inhibera ett snördragande i upp till 45 sekunder om en partners ankomst är försenad. Vidare kan en elefant förstå att inte dra i ett snöre som inte står i korrelation med det efterönskade.

 

På det hela taget visar dessa experiment att elefanter innehar förmågan att idka samarbete, uppfatta ett bakomliggande koncept samt förvalta och minnas en lärdom. Genom konvergent utveckling kan elefanter ha nått en kooperativ kompetensnivå på samma sätt som schimpanser. Därmed tar de sitt steg in i elitklubben för intelligenta och socialt komplexa djur.

 

Solblomma Hedin

—   —   —

 

Referenser:

Joshua M Plotnik, Richard Lair, Wirot Suphachoksahakun, Frans B.M. de Waal (2011) Elephants know when they need a helping trunk in a cooperative task (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) pnas.org.

 

Charles Q. Choi (2011) Elephants Cooperate, Proving how Smart They Really Are (Live Science Contributor) livescience.com

 

—   —  —

video: https://www.youtube.com/watch?v=Fe7mXUWNGrI

 

Bildtext: Om elefanterna inte samarbetade så gick de miste om en skål med godbitar.